Information & Experience Sharing Professional Development

Tips for Personal Income Tax Finalisation

A LiveStream session providing “TIPS FOR PIT FINALISATION” was conducted on VGAC Fanpage on Sunday the 25th of March.

We were honoured to welcome Ms. Au Thi Nguyet Lien – Head of Propaganda Department – Taxpayer Advocate, Thua Thien Hue Department of Taxation. Ms. Lien graduated Master of Business in Finance from Victoria University and attended a 4-month training course at the University of New South Wales. She has joined VGAC since 2007and has been elected as Hue Chapter Chairwoman since 2015.

During the live-sharing session, Ms. Lien has provided attended to all questions relating to personal income tax (PIT) that were sent to VGAC mailbox.

Below is the list of questions being answered in the LiveStream session.

  1. Em tốt nghiệp năm ngoái, vào làm tại công ty vào tháng 8 năm 2017. Vừa rồi em nhận được 1 tờ Biên Nhận Nộp Thuế từ Phòng Nhân sự và được cho biết em phải tự lám quyết toán thuế. Bên Nhân sự nói em có thể ủy quyền cho họ giúp nhưng em muốn biết thêm liệu em có thể tự làm không?
  2. Em làm Freelance, làm việc không liên tục và làm việc cho nhiều công ty khác nhau trong năm vừa qua. Vậy em phải có trách nhiêm liên hệ với Công ty đề lấy Biên Nhận Nộp Thuế từ Phòng Nhân sự hay Công ty sẽ tự liên lạc với em?
  3. Em hiện đang công tác toàn thời gian tại một công ty. Ngoài ra em làm thêm một số công việc Freelance. Vậy thì em sẽ quyêt toán thuế như thế nào?
  4. Em làm trợ lý Nhân sự được hơn 6 tháng. Vừa rồi chuẩn bị cho phần Quyết toàn thuế thì Công ty có khá nhiều hợp đồng thời vụ. Em được hướng dẫn là những ai liên hệ thì xuất Biên Nhận Nộp Thuế cho họ, còn ai không liên hệ thì không cần xuất mặc dù Công ty đã đóng thuế TNCN cho họ tại thời điểm thanh toán lương rồi. Như vậy có đúng không chị?
  5. Em là sinh viên mới du học về tháng 7 năm 2017, em có 1 số freelance project bên Úc và bắt đầu làm việc tại Vietnam vào tháng 9/ 2017. Vậy em sẽ làm quyết toán thuế như thế nào?
  6. Em đã có MST cá nhân và đăng ký theo số CMND. Vừa rồi em đổi sang thẻ căn cước vậy bây giờ em có cần cập nhật thông tin này không và nếu cần thì em phải làm thế nào?
  7. Em sinh em bé vào tháng 6/2017. Em quên chưa kê khai với cơ quan về nguời phụ thuộc. Vậy bây giờ em co thể bổ sung cho quyết thuế năm 2017 không?
  8. Sự khác nhau giữa Chi cục Thuế và Cục thuế. Nếu em tự quyết toàn thì sẽ đến Chi Cục hay Cục thuế?

The full live-sharing session can be found at VGAC Facebook page.

Leave a Comment

+ 44 = 50