VGAC & Mission

About VGAC

The Vietnam’s Graduates from Australia Club (VGAC) is a non-profit organisation founded in 1991 by the Vietnam-Australia Friendship Association (VAFA).
VGAC is open to all Australian alumni in Vietnam. With over 30 years of establishment and strong support from the Australian Government, Australian institutions, and companies in Vietnam, the organisation has built a network of nearly 7000 members in five chapters – Hanoi, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh City and Can Tho. VGAC members are working as government officials, business people, academics and professionals throughout the country, playing their parts in contributing to the development of both Vietnam and Australia and to collaboration between the two countries.
VGAC is currently under the leadership of the National Chairman Lee Chang An.

Lee Chang An
National Chairman
Lee Chang An graduated from University of Western Sydney with Bachelor of Commerce in 1999 and has been a VGAC member since 1999. Lee Chang An has contributed his passion and time to the development of VGAC since he joined the club. He held the position as Chairman of VGAC HCMC Chapter for the period of 2012-2015 and has been elected as National Chairman since 2015.
He has held various executive positions in the automotive industry at large corporations such as Mercedes-Benz, Toyota Motor Vietnam and General Motors and has great experiences in project management/business consultation.

Click here to read more about VGAC’s history and the important milestones.

Mission

VGAC’s mission is to gather Vietnamese graduates from Australia and other Australian alumni currently residing in Vietnam. VGAC’s activities are to create excellent networking opportunities in order to promote Australian education, friendship, collaborative relations, and mutual understanding between Vietnam and Australia.
Empowering Australian Alumni’s Spirit

Câu lạc bộ Việt Nam – Australia (VGAC) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1991 dưới sự lãnh đạo của Hội Hữu Nghị Việt Nam – Australia (VAFA).
VGAC là một mạng lưới các cựu học sinh Úc tại Việt Nam. Các hoạt động của VGAC trong hơn 30 năm qua có sự hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Úc, các trường đại học Úc, và nhiều công ty tại Việt Nam.
VGAC hiện có gần 7000 thành viên tại 5 chi hội từ các miền đất nước: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thành viên của VGAC là các cán bộ công tác tại các cơ quan chính phủ, doanh nhân, nhà giáo và các chuyên gia hiện đang làm việc trên mọi miền đất nước cũng như đang đóng góp vào sự phát triển đất nước, làm cho bạn bè quốc tế hiểu thêm và khâm phục một thế hệ thanh niên Việt Nam tài năng và nhiệt huyết.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của VGAC là thu hút các cựu du học sinh Việt Nam từ Australia trở về và các cựu du học sinh Úc hiện đang ở Việt Nam. Các hoạt động của VGAC nhằm tạo ra một địa điểm giao lưu kết nối lý tưởng, mang lại lợi ích cho các hội viên cũng như góp phần phát huy tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Australia.
Nâng tầm nhiệt huyết cựu du học sinh Úc