Reception for Australian Alumni hosted by Australia’s Ambassador to Vietnam

 

On Sunday 20 February 2022, Australia’s Ambassador to Vietnam, Robyn Mudie and the Australian Consul-General in HCMC, Sarah Hooper hosted a reception with some prominent Australian alumni at Sheraton Saigon Hotel.
Ambassador Mudie spoke about the strengthening relationship between Australia and Vietnam, the new Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Strategy, and welcomed the re-opening of Australia’s borders to all visa holders.
There are more than 70,000 Australian alumni in Vietnam, who are active in a wide range of
fields.
—–
Ngày 20/2/2022, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie và Tổng Lãnh sự Australia tại TP. HCM, bà Sarah Hooper đã có buổi gặp gỡ một vài cựu sinh Australia nổi bật tại khách sạn Sheraton Saigon.
Đại sứ Mudie chia sẻ về việc tăng cường quan hệ Australia và Việt Nam, chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam mới, và vui mừng về việc Australia mở cửa biên giới cho những người có thị thực.
Hiện nay có hơn 70.000 cựu sinh Australia tại Việt Nam, đang hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực.