Social Gathering

Australia Day Community Event in HCMC – 28 Jan 2018

The Australian Consulate-General will be holding its second Australia Day community event in Ho Chi Minh City on Sunday 28 January 2018, showcasing the best Australia has to offer and celebrating Australia in Vietnam.

The event will be held at the RMIT Saigon South Campus in District 7 from 13.00-18.00.

There will be plenty of interactive sports activities and games, live entertainment and Aussie food and beverages for the whole family!

Entertainment will include all your favourite activities and games, like Zorb Balls, tug of war and sack races, as well as Auskick, cricket, golf and rugby for kids and adults alike.

Musical performances by AIS, ISHCMC and RMIT students and local bands will keep everyone… entertained, as you dine on iconic Aussie dishes and a barbecue prepared by some of Ho Chi Minh City’s leading hotels, restaurants and Aussie Chefs.

Ticket Price:
Adult: 250,000 vnd (includes 5 food & beverage vouchers)
Child (under 12): 150,000 vnd (includes 3 food & beverage vouchers)
Family package (2 adults + 2 children under 12): 750,000 vnd.
Free entry for children under age 2.

Tickets are available from 20 December at the following vendors:

Caravelle Saigon, Business Centre (2nd Floor)
19-23 Lam Son Square, District 1

Mekong Merchant
23 Thao Dien, District 2

Meatworks Butchery
401 Pham Thai Buong H11-2, My Khanh 3, Tan Phong Ward, District 7

*BEST DRESS COMPETITION: How Aussie can you dress? Thongs, boardies, singlets & stubbies, if it’s green & gold, has an Aussie flag or kangaroo on it, wear it with pride on 28 January because we will be giving away some awesome prizes for the best dressed!!!

————————————————————————————–

Tổng Lãnh Sự Quán Úc sẽ tổ chức sự kiện cộng đồng lần thứ 2 nhân ngày Quốc Khánh Úc vào ngày Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2018, nhằm quảng bá những thứ tốt nhất nước Úc ban tặng và chào mừng Úc tại Việt Nam.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại trường Đại học RMIT, khu Nam Sài Gòn, Quận 7 từ 13g00 đến 18g00

Sẽ có rất nhiều các hoạt động thể thao tương tác và trò chơi, chương trình giải trí và thức ăn và thức uống Úc cho cả gia đình!

Chương trình giải trí sẽ bao gồm tất cả các hoạt động bạn thích và các trò chơi, như Zorb Balls, kéo co, bóng đá Úc, bóng đá, gôn và bóng bầu dục cho trẻ em và người lớn.

Các chương trình âm nhạc học sinh sinh viên trường AIS, ISHCMC, và RMIT và ban nhạc địa phương sẽ giúp bạn giải trí, trong khi bạn thưởng thức những món ăn đặc trưng của Úc và món nướng được chuẩn bị bởi các khách sạn, nhà hàng và đầu bếp Úc hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá vé:
Người lớn: 250,000 đồng (bao gồm 5 phiếu thức ăn và thức uống)
Trẻ em (dưới 12): 150,000 đồng (bao gồm 3 phiếu thức ăn và thức uống)
Gói gia đình (gồm 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 12): 750,000 đồng
Miễn phí vào cửa cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Vé đang được bán từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại các điểm sau:

Caravelle Saigon, Business Centre (Lầu 2)
19-23 Quảng trường Lam Sơn, Quận 1

Mekong Merchant
23 Thảo Điền, Quận 2

Meatworks Butchery
401 Phạm Thái Bương H11-2, Mỹ Khánh 3, Phường Tân Phong, Quận 7

*CUỘC THI TRANG PHỤC ĐẸP NHẤT: Liệu bạn có thể mặc giống người Úc đến thế nào? Dép lê, trang phục đi biển, quần sọt áo ba lỗ, nếu là đồ màu xanh lá và vàng, có hình cờ Úc hay kangaroo, hãy mặc nó với niềm kiêu hãnh trong ngày 28 tháng 1, bởi vì chúng tôi sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho trang phục đẹp nhất!!!

Leave a Comment

8 + 1 =